bat365亚州中国有限公司

法律法规规范标准 收集通知
时间:2013-04-03 来源:原创文章 发布:本站编辑

法律法规规范标准收集通知

公司各项目、各职能部:

    请于2013年4月3日前将你部工作中所用到的所有近年新增法律、法规、规范、标准的名称、发布部门及生效时间报人力资源部,配合人力资源部更新公司法律法规清单。

    鉴于时间紧迫,请予大力支持!

                                      

 汉阳市政二公司(天创)人力资源部

                            2013.4.1